Arsen i drikkevand kort

Arsen i dansk drikkevand

Blad_6_færdig.p65

efter SM Kristiansen — Vores drikkevand indeholder mange forskel- lige grundstoffer i små koncentrationer. De fleste er sunde for os at indtage, mens nogle få kan være skadelige.

Grundvandskort og -data – GEUS

www.geologisknyt.dk: Arsen i drikkevandet

Den nye grænseværdi for det giftige arsen i dansk drikkevand er generelt 10 g i hvert 1.000 tons vand, altså dobbelt så høj som for drikkevand fra vandværkerne.

GeologiskNyt er et fagblad med et nyheds-site, som dagligt informerer om miljø, geologi og relaterede emner. GeologiskNyt er det fagblad inden for miljø og geologi. Vores web side har baggrunds artikler daglige nyhedsopdateringer.

Manual om arsen i dansk drikkevand

Grundvandskort og -data

Grundvandskort og -data. Her på siden har du adgang til kort med udvalgte kemiske grundvandsanalyser, nitratfund i grundvandet og drikkevandets hårdhed.

Her på siden har du adgang til kort med udvalgte kemiske grundvandsanalyser, nitratfund i grundvandet og drikkevandets hårdhed. Desuden kan du søge i GEUS’ database over grundvandsrapporter og i GEUS’ database over geologiske modeller og grundvandsmodeller samt få oplysninger om begravede dale i undergrunden.

Arsen i dansk grundvand og drikkevand

I manualen beskrives udbredelsen af naturligt dannet arsen i dansk grundvand. Risici forbun det med indtag af drikkevand med høje indhold arsen omtales kort …

Arsen i fødevarer – Fødevarestyrelsen

På grundlag af disse tidligere undersøgelser gives i dette kapitel først en kort introduktion til generelle forhold vedrørende arsens grundvandsgeokemi.

Arsenfjernelse på danske vandværker – Miljøstyrelsen

Uorganisk arsen findes overalt i jord og grundvand og dermed også i drikkevand, ris og visse typer af tang. I Danmark er der grænseværdier for indholdet af …

Vandværker pumper arsenforurenet drikkevand ud til danskerne

Arsenfjernelse på danske vandværkerTJA.doc

efter L Ramsay · Citeret af 1 — Et nyt kvalitetskrav for arsen i drikkevand trådte i kraft i december 2003. … giver en kort beskrivelse af udvalgte behandlingsmetoder angivet i …

Tjek din kommune: Så ofte er der fundet pesticidrester i …

24. apr. 2009 — Indtagelse af arsen med drikkevand medfører risiko for kræft ved … Men lad os få lavet et kort med de ringeste vandforsyninger i Danmark.

Tjek din kommune: Så ofte er der fundet pesticidrester i drikkevandsboringerne – Danmarks Naturfredningsforening

21. okt. 2022 — Danmarks Naturfredningsforening vil stoppe forureningen af drikkevandet ved at forbyde sprøjtegifte der, hvor grundvandet dannes og er sårbart.

I 94 ud af 98 kommuner er der fundet rester af pesticider i vandværkernes drikkevandsboringer de seneste fem år. Se hvor galt det står til med pesticidrester i drikkevandsboringerne i din kommune.

Keywords: arsen i drikkevand kort