Snerydnings sæsonen er ovre

Foråret har for alvor taget til, og snerydningssæsonen er for alvor ovre. Vi kan nu se frem til mildere vejr og længere dage, og behovet for snerydning i Århus er der ikke mere. Nu kan du starte på de udendørsprojekter, som du har haft planer om hele vinteren. Det kunne eksempelvis være ekstra oprydning i haven, så der igen er plads til nye planter og blomster. Derudover kan du klippe buske og træer, så de er klar til den nye sæson.

Her er de bedste ting at vide om vejrforhold, der påvirker snerydning

Vær på forkant til når vinteren igen står før døren ved at vide, hvordan vejrforholdene kan påvirke snerydningen. For det første er temperaturen en af de vigtigste faktorer, der skal overvejes ved snerydning. Temperaturen har stor betydning for, hvor hurtigt sneen smelter og om den bliver til is. Hvis temperaturen er meget lav, vil sneen sandsynligvis ikke smelte og dermed kunne være vanskeligere at rydde op. Derudover kan lave temperaturer også gøre det svært at bruge salt til at lette processen.

Er det lovpligtigt at rydde sne fra fortove og veje?

Kommunerne sørger for snerydning i hele Danmark, ved blandt andet at rydde de centrale veje. Du har dog også selv et ansvar, da det er lovpligtigt for alle ejere af en ejendom at rydde sne fra fortove og veje, der fører til deres ejendom. Dette gælder både private huse og virksomheder. Det er vigtigt at fjerne sneen, da det kan være farligt for både mennesker og køretøjer, hvis den ikke bliver fjernet. Derudover skal man sørge for at holde fortove og veje fri for is, da dette kan være lige så farligt som sne. For at undgå ulykker skal man derfor altid sørge for at holde disse områder rene og fri for is og sne. Hvis man ikke overholder loven, kan man risikere at få en bøde.

Hvordan man opbevarer udstyr mellem snerydningssæsonerne

Det er vigtigt at opbevare sit udstyr korrekt mellem snerydningssæsonerne, da dette kan forlænge levetiden af dit udstyr. Du bør rengøre udstyret efter brug, og hvis du har en maskine til at fjerne sne, skal du smøre alle bevægelige dele på maskinen med motorolie. Du bør opbevare din maskine i en garage, som er tør. Alternativt kan du dække den med en presenning.

Det er dejligt at snerydningssæsonen endelig er ovre, for det betyder, at vi nu kan nyde foråret. Udstyret til snerrydning er gemt væk til næste vinter.